Şartlandırıcı

Açıklama

1/2 Yağlayıcı özellikli şartlandırıcı